Absolvujte s nami vzdelávanie v PR a fundraisingu

Od 12. do 14. februára s nami môžete absolvovať vzdelávanie Abecedy Nízkoprahu v PR a fundraisingu (získavaní zdrojov).

Obsahom vzdelávania budú:

  • cesty k zdrojom,
  • metodika tvorby projektov,
  • média,
  • komunikácia prostredníctvom internetu a
  • tvorba mediálneho výstupu.

Cena trojdňového vzdelávania (cca 40 hodín) je 25 € .

Vzdelávanie sa zrealizuje v Bratislave a jeho úspešní absolventi získajú certifikát.

Témy Abecedy nízkoprahu sú typické interakciou medzi lektormi a účastníkmi, s dôrazom na praktickú skúsenosť.

prihlas_sa