Fyzická osoba (daňové priznanie podávate sami)

Postup poukázania 2% (3%) fyzickou osobou, ktorá sama podáva daňové priznanie

 Tlačivá:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A 2018 KASPIAN

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 KASPIAN

 Postup:

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V daňovom priznaní typu A sa zamerajte na VIII. oddiel a v daňovom priznaní typu B na XIII. oddiel. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Názov: KASPIAN

Sídlo: Furdekova 6/A, 85103 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42129681

*Ak používate tlačivá z našej stránky, identifikačné údaje sú v nich už uvedené. Tlačivá sú tiež editovateľné.

3.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Získate ho od príslušnej organizácie/organizácií.

4. Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.

Poznámky:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. V prípade poukázania 3% k daňovému priznaniu ešte priložte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2018.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. KASPIAN nemá uvedený SID, preto kolónky na uvedenie čísla SID nechajte prázdne.

V prípade potreby radi zodpovieme Vaše otázky.

Ďakujeme