Právnická osoba

Postup v prípade poukázania 1,5 % (2%) právnickou osobou:

Tlačivá:

Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2018 KASPIAN

Postup:

1. Vypočítajte si Vaše 1,5% – 2% z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2019)

a) nedarovala financie minimálne vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľ), tak môže poukázať iba 1,5 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5 % z dane – vyplní v časti IV. kolónku 3.

b) darovala financie minimálne vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľ), tak môže poukázať 2 % z dane :) – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane – vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.

(Ako v budúcnosti darovať celé 2%? Stačí ak v priebehu roka, alebo do termínu podania Vášho daňového priznania prostredníctvom darovacej zmluvy darujete neziskovej organizácii aspoň 1/4 sumy vyrátanej z 2%, alebo inak 0,5 % zaplatenej dane. Darovacia zmluva_KASPIAN.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1,5%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
Ak chcete darovať svoje 2% našej organizácii, údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania (časť IV.) uviesť sú:

Názov: KASPIAN

Sídlo: Furdekova 6/A, 85103 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42129681

*V prípade, že používate tlačivo z našej stránky, údaje na ňom sú už uvedené. Tlačivo je tiež editovateľné.

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.  V kolonke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, ako napríklad kópie darovacích zmlúv a pod. Tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. KASPIAN nemá uvedený SID, preto kolónky na uvedenie čísla SID nechajte prázdne.

V prípade potreby radi zodpovieme Vaše otázky. Tlačivá nájdete aj na stránkach www.rozhodni.sk   a www.drsr.sk

Ďakujeme