Zamestnanec

Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov:

 1. Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať v prípade, že ste počas roka 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom od príslušnej organizácie/organizácií potvrdenie.

4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou, ktorú mu chcete poukázať. (Ak používate naše tlačivá údaje o prijímateľovi sú vyplnené, stačí uviesť sumu.)

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane za rok 2018_KASPIAN

5. V prípade poukázania 2% obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatenej dani je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín  dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie získate od organizácie/organizácií v ktorých ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2, resp. 3%.

Poznámky:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci 3% z dane.

– Do kolonky rok sa píše 2018.

– Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. KASPIAN nemá uvedený SID, preto kolónky na uvedenie čísla SID nechajte prázdne.
V prípade potreby radi zodpovieme Vaše otázky.
Ďakujeme