Dobrovoľník

KASPIAN bol založený na princípoch dobrovoľníctva vďaka čomu sa dobrovoľníci stávajú srdcom našej práce a tímu. V roku 2018 dobrovoľníci prispeli 1004 hodinami a v roku 2017 až 1629 hodinami, ktoré vykonali v prospech nášho poslania.

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.  Viac v Zákone o dobrovoľníctve.

Náš dobrovoľnícky program má tieto oblasti:

1. Priama práca s deťmi a mládežou

Staň sa vzorom pre deti a mládež v KASPIAN-e prostredníctvom voľnočasových aktivít, rozhovorov, workshopov alebo akcií rôzneho druhu. Priama práca je zameraná na dlhodobé a pravidelné aktivity minimálne však 4 hodiny do týždňa. Je vhodná pre ľudí od 21 rokov, ktorí sú trpezliví a tímoví hráči.

2. Expertné dobrovoľníctvo

Buď expertným dobrovoľníkom, ktorý pomôže v špecifických oblastiach (marketing, IT, tvorba grafiky, fotenie, tvorba videa, ale aj manuálne práce ako je maľovanie, skladanie, prenášanie, upratovanie a pod.). Zväčša jednorazové aktivity môžu byť aj dlhodobého charakteru.

3. Firemné dobrovoľníctvo

Je určené pre firmy, ktoré majú čas a chuť angažovať sa v prospech detí a mladých ľudí navštevujúcich nízkoprahové programy KASPIAN-u.

Doposiaľ nám pomohli tieto firmy: Dell, s.r.o; Slovenská sporiteľňa, as.; LIDL;
Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o.; Tesco;

Prvý krok urobíš tak, že vyplníš nasledujúci formulár:

Občianske združenie KASPIAN spĺňa vyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek  “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!”, ktorú udeľuje  Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

“KASPIAN pre mňa znamená možnosť sebarealizácie skrz decká aj v inom ponímaní, ako iba pracovnom. Decká k životu jednoducho potrebujem a keď cítim, že tím okolo mňa pracuje produktívne, cítim sa ako ryba vo vode. KASPIAN je jednoznačne dobrá voľba.”  Peťo

“KASPIAN je miesto, kde človek vidí, že práca s deťmi má zmysel, že ak sa im venujeme, môžeme ich naviesť do života správnym smerom. Je to miesto, kde môžeme vidieť, že aj jednoduchým rozhovorom a hrou môžeme pomôcť zlepšovať životy mladých ľudí. V KASPIANe sa každý cíti dobre.”  Monika

“KASPIAN was a great experience for me, challenging and instructing. My contact with the kids was at first a bit complicated because of my lack of Slovak language. I did find a way to communicate with them anyway. Everybody was so nice with me, making me feel as much comfortable as possible, involving me in events related or not directly related to the centre,  being actual friends. I’m home now thinking about my experience as one of the best of my life, if I come back in time I would do it hundreds of times. I thank you all for the opportunity I had in your centre, and wish the best for you all. I miss you very much and I hope to see you soon.”  Marina (Taliansko)