Finančne

Počas roka zasiahneme približne 500 detí a mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas trávia na Petržalskom sídlisku.

Našim cieľom je zmierňovať negatívne dopady, podporovať zdravý vývin a sociálne kompetencie týchto detí.  Chceme, aby všetky deti mali pekné detstvo. Prevádzkovať zázemie a napĺňať činnosti  stojí veľa úsilia aj peňazí. To prvé nám nechýba a váš príspevok pomôže deťom a mladým napredovať.

Finančne nás môžete podporiť aj:

  • Zaslaním akejkoľvek sumy na číslo účtu: 2624174518/1100 (IBAN: SK52 1100 0000 0026 2417 4518) v Tatra banke a.s. s variabilným číslom 2016.
  • Konkrétnu prácu s deťmi v klube KASPIAN, podporíte cez portál dobrakrajina.sk.
  • Asignáciou 2% dane z príjmu.
  • Prostredníctvom portálu dakujeme.sme.sk.
  • V meste, na ulici a rôznych podujatiach nám môžete do pokladničky prispieť prostredníctvom zbierky.
  • Namiesto kvetinových darov na Vašich oslavách môžete blízkych požiadať o podporu našej činnosti.

Tvorivosti sa medze nekladú. Ak máte ďalšie nápady, ako podporiť KASPIAN, radi si o Vašich zámeroch pohovoríme. Kontaktujte nás.

Ďakujeme