Abeceda nízkoprahu

abeceda komplet

Jedinečné vzdelávanie, ktoré vás sprevádza metodikou nízkoprahu a rozvíja kompetencie v práci s deťmi a mládežou.

Všetky témy v plnej interakcii lektorov a účastníkov, vždy s praktickou skúsenosťou a osobnými konzultáciami.

 

Abeceda nízkoprahu je

 • akreditované vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR,
 • vzdelávanie o efektívnych nástrojoch práce s deťmi a mladými ľuďmi,
 • vzdelávanie o využiteľnosti princípov nízkoprahových programov,
 • interaktívne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou,
 • vzdelávanie určené profesionálnym pracovníkom s deťmi a mládežou, mládežníckym vedúcim, dobrovoľníkom pôsobiaci v oblasti, študentom a ďalším.

 Obsah vzdelávania

I. Úvod do metodiky:

 • úvod do problematiky nízkoprahových programov pre deti a mládež,
 • práca v nízkoprahovom klube,
 • terénna sociálna práca s deťmi a mládežou,
 • metódy práce v nízkoprahových programoch pre deti a mládež,
 • pracovník v nízkoprahových programoch.

II. Rozvoj kompetencií pracovníkov:

 • preventívne aktivity,
 • voľnočasové aktivity,
 • sociálne služby,
 • etické zásady a pravidlá práce,
 • krízové situácie a riešenie konfliktov.

III. Fundraising a public relations:

 • cesty k zdrojom,
 • metodika tvorby projektov,
 • média,
 • komunikácia prostredníctvom internetu,
 • tvorba mediálneho výstupu.

Cena

Štandardná cena celého vzdelávania (120 hodín) je 300€ na osobu.

Cena sa mení v závislosti od množstva účastníkov, alebo od záujmu absolvovať konkrétny z ponúkaných blokov.  Počet miest je samozrejme obmedzený, aby sme dokázali garantovať jeho kvalitu.

Prihláška

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára:

prihlas_sa

Prihlášky zbierame priebežne. Keď sa prihlási dostatočný počet záujemcov, oslovíme ich s ponukou otvorenia kurzu.

*Momentálne kurz neposkytujeme. K vzdelávaniu sa však v roku 2018 plánujeme vrátiť. Ďakujeme za vašu trpezlivosť. 

 Školitelia

 Mgr. Peter Kulifaj, Mgr. Zuzana Milatová, Mgr. Martin Simon