KASPIANček a iné komunitné aktivity

V priebehu roka 2018 sa KASPIAN postupne začína transformovať na komunitné centrum. Okrem práce s deťmi a mladými sa začíname zameriavať aj na iné skupiny obyvateľov komunity a ich potreby.

V októbri 2018 sme otvorili KASPIANček – herničku pre deti od 0 do 7 rokov. Nachádza sa v priestoroch nášho nízkoprahového klubu a je pre rodičov a ich deti k dispozícii v predobedných hodinách. Nájdu tu širokú ponuku detských hier, kníh a tvorivých potrieb. KASPIANček zároveň slúži ako miesto stretávania sa rodičov na rodičovskej dovolenke, čím pomáhame predísť ich sociálnej izolácii, ktorú toto obdobie niekedy prináša. Počas príležitostných besied či workshopov sa tiež môžu dozvedieť užitočné informácie o témach, ktoré sú pre nich aktuálne.

K ďalším komunitným aktivitám organizovaným KASPIAN-om patrí jarný bazárik bez peňazí, letné kino, jesenný PIK-NIK a predvianočná výroba adventných vencov.