Klub

Klub KASPIAN sídliaci na Furdekovej ulici 6/A v Petržalke je určený deťom a mladým ľuďom vo veku od 7 do 23 rokov. Využívať jeho ponuku služieb môžu bez poplatkov, registrácií a anonymne. V klube je potrebné dodržiavať len jednoduché pravidlá, aby sa v ňom všetci cítili dobre a bezpečne.

Ponúkame:                                                                                                                                            

Sociálne služby – problémy a ťažkosti majú aj deti. Pri zvládaní rôznych životných situácií sme pripravení počúvať, poskytnúť podporu a pomoc.

Preventívne aktivity – nemusíme sa učiť len z vlastných chýb. Cez rozhovory, skúsenosti a info-materiály spoznávame pravdivé informácie a snažíme sa predísť rizikám.

Voľnočasové aktivity – stolný tenis, lezecká stena, výtvarné aktivity, legálne sprejovanie, usporiadanie súťaží, neformálne vzdelávanie, pomoc s domácimi úlohami a rôzne iné. Vytvárame podmienky na to, aby deti mohli napĺňať svoje potreby, realizovať vlastné nápady a sny.

 

Kedy sme v klube:
Pondelok (klub pre starších – od 13 do 23 rokov) 15:00 – 18:00
Utorok 14:00 – 18:00
Streda (klub pre mladších – do 13 rokov) 14:00 – 18:00
Štvrtok 14:00 – 18:00

Všetky ďalšie otázky radi zodpovedajú Marína, Radka a Alica.