PIK-NIK

PIK-NIK je podujatie na ktorom verejnosti ukazujeme, čo pre mladú komunitu v Petržalke robíme.

Piknik je symbolom stretávania sa blízkych ľudí. Je to čas, keď sa zdieľame a zažívame príjemné chvíle.  Cieľom PIK-NIKu je niečo podobné. Chceme byť pre Petržalčanov dobrým susedom.

Každý rok počas tohto dňa ponúkneme zaujímavé aktivity, dostupnou formou priblížime našu prácu a voľný čas detí a mladých ľudí v Petržalke.


Viac na 
www.pik-nik.sk.Chceme hovoriť o našej práci, ukazovať, že má zmysel a dať verejnosti príležitosť našu prácu podporiť.

PIKNIKlogo