Vzdelávanie

Balík zážitkov a skúseností, ktoré sú určené najmä pracovníkom s deťmi a mládežou, študentom vysokých škôl a rodičov.

 Ponúkame:

Vychádzame z praktických skúseností nadobudnutých v oblasti nízkoprahových programov. Každé vzdelávanie sa snažíme prispôsobiť potrebám záujemcov, preto ak máte záujem o spoluprácu, kontaktujte nás na kaspian@kaspian.sk .

V kategórii vzdelávanie sme boli nominovaní na Cenu Nadácie Orange 2014 “za priekopnícke nízkoprahové programy pre deti a mládež na Slovensku a veľmi dobré prepojenie teoretického a praktického vzdelávania detí a mladých ľudí v ohrození.” Ďakujeme.