Exkurzie a stáže

Ak chcete založiť nízkoprahový program, alebo sa u nás inšpirovať, využite stáž v našej organizácií. Na vlastnej koži získajte skúsenosti, metódy a prístupy v práci s deťmi a mládežou a sami prispejete k chodu organizácie. Zároveň ponúkame vzdelávanie Abeceda nízkoprahu, ktoré vás sprevádza metodikou nízkoprahu a rozvíja kompetencie v práci s deťmi a mládežou.

Chcete vedieť kde a ako pracujeme? Ponúkame vám exkurziu. prehliadku priestorov klubu, prípadne miest, kde sa vykonáva terénna sociálna práca.  Súčasťou exkurzie je aj stručné oboznámenie sa s činnosťou KASPIAN-u.

V prípade záujmu napíšte na kaspian@kaspian.sk.