Konferencie

Sme partnerom a realizátorom odborných konferencií v Českej republike a na Slovensku. Zameriavame sa na témy, ktorým sa denne venujeme.  Prostredníctvom svojich príspevkov prinášame skúsenosti z praxe publiku a šírime myšlienky nízkoprahu.

V novembri 2014 sme uskutočnili úspešnú medzinárodnú konferenciu MY STREET venovanú nízkoprahovým programom pre deti a mládež.

V prípade otázok, alebo záujmu o spoluprácu smerujte svoje požiadavky na kaspian@kaspian.sk .