Prax

Hlavne v priamej práci s deťmi a mladými ľuďmi vnímame ako spôsob nadobúdania skúseností a teda aj formu vzdelávania.

Sme oficiálnym praxovým pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium na na týchto školách samozrejme nieje podmienkou pre prax u nás. Ak máte záujem praxovať v našich programoch, vyplňte formulár.

fromular