Supervízia

Supervízia je nástrojom profesijného rastu odborníkov v pomáhajúcich profesiách.  Slúži najmä na podporu a pomoc učiteľom, poradcom, sociálnym pracovníkom a v konečnom dôsledku aj ľuďom, s ktorými pracujú.  Patrí k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb na Slovensku a má aj legislatívnu oporu (v zákone č. 305/2005 Z. z. a  zákone č. 448/2008 Z. z.).

Supervízor zabezpečuje učenie cez vlastné skúsenosti, pomáha pri emocionálnej ventilácii, minimalizovaní profesných neistôt a v prevencii syndrómu vyhorenia. Prispieva k efektívnejšiemu využitiu zručností a vedomostí v praxi.

Cena za individuálnu supervíznu hodinu je 40 € / za skupinovú supervíznu hodinu je 45 €. V prípade potreby je možná dohoda. Supervíznou – terapeutickou/vzdelávacou hodinou sa rozumie 45 min.

Na základe požiadaviek môžeme vypracovať aj supervízny program pre vašu organizáciu, ktorý upravuje formu a spôsob zabezpečenia supervízie.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na kaspian@kaspian.sk.