CHRÁŇME SVOJE ZDRAVIE

Od 12.03. bola na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku obmedzenia šírenia vírusu COVID-19. Už od utorka 10.03. je obmedzená školská dochádzka, čo znamená, že deti a mladí nemajú prázdniny a je dôležité, aby sa tieto alebo ďalšie iné skupiny obyvateľov nezdružovali na jednom mieste, kde môže prísť k potencionálnej nákaze.
Aj my v KASPIAN-e chceme pomôcť tomu, aby sa vírus nešíril ďalej. Záleží nám na zdraví detí, mladých, dobrovoľníkov, pracovníkov a obyvateľov Petržalky preto sme prijali potrebné opatrenia proti ďalšiemu šíreniu tejto nákazy.
Vážime si, že deti a mladí, ktoré navštevujú naše nízkoprahové programy sa správajú disciplinovane.
Prosíme deti, mladých a aj Vás,rodičia, aby ste túto situáciu nebrali na ľahkú váhu, ale správali sa zodpovedne nielen voči sebe a svojim najbližším, ale aj voči ostatným obyvateľom Bratislavy.

Dôležité informácie sa dozviete aj na stránke Bratislava – hlavné mesto SR a Ministerstvo Zdravotníctva SR.

Ďakujeme a prajeme všetkým trpezlivosť, kreativitu pri vymýšľaní aktivít s deťmi a pevné zdravie.

TÍM KASPIAN