Farebne v KASPIAN-e

Projekt Farebne v Kaspian-e nám umožnil zrevitalizovať jazdecké prekážky a altánok v miestnom skateparku, areál detského ihriska pred budovou nízkoprahového klubu KASPIAN na Furdekovej ulici a taktiež stenu na legálnu tvorbu graffiti. Na realizáciu projektu Farebne v KASPIAN-e bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Viac info v blogu.

Ďakujeme za podporu