Hostia z Nórska

AnnikenAnniken Therese Sand

Vedie Competence Centre v Oslo Agency for Social and Welfare Services. Je to jedno z centier zodpovedných za implementáciu národnej protidrogovej stratégie na lokálnej úrovni. Vo svojom príspevku sa bude venovať riešeniu kriminality mládeže prostredníctvom partnerstiev s inými subjektami.

Anniken vyštudovala sociálnu antropológiu na University of Oslo. Sedem rokov pôsobila v City of Oslo Outreach Service (Uteseksjonen), kde sa ako terénna sociálna pracovníčka venovala najmä protidrogovej prevencii. V Competence Centre sa venuje terénnej sociálnej práci, organizovala viacero národných a medzinárodných konferencií, spolupracovala na príprave postgraduálneho štúdia terénnej sociálnej práce na univerzite v Oslo, bola projektovou manažérkou európskeho projektu Correlation II 2009-2012. Je lektorkou kurzu zameraného na motivačné rozhovory a členkou skupiny zodpovednej za koordináciu siete nízkoprahových zdravotných služieb. Od augusta 2013 je aj členkou skupiny Pompidou Rady Európy v pozícii poradkyňe pre European Drug Prevention Prize.

 

Monica Hoen

Monica Hoen Island

Monica bola šéfkou Nórskej asociácie streetworkerov a líderkou terénnych sociálnych služieb. V súčasnosti ju zamestnáva City of Oslo Agency for Social and Welfare Services; Competence Centre for Drugs and Addiction. Práve tu pracovala na vývoji špeciálneho IT programu pre terénne sociálne služby, ktorý  slúži ako program pre registráciu sociálnych služieb, individuálne sledovanie ako aj pre vypracovávanie mesačných a výročných správ. Má rozsiahle skúsenosti z medzinárodných projektov v oblasti terénnej sociálnej práce. Je Candidata magisterii (Cand. Mag) v odbore špeciálnej pedagogiky a sociálnej antropológie.