Konferencia Terénne a nízkoprahové programy 2015

Česká asociace streetwork, o.s. v spolupráci s CEKAS pri NVF, o.p.s. pripravuje v rámci projektu “Streetwork v Evropě” (číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00230 OPLZZ ESF) celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

“Terénní a nízkoprahové programy 2015 – Sociální práce jako péče o důstojnost člověka”.

Konferencia sa koná v dňoch 26. a 27. marca 2015 v Prahe, pravidelne sa jej zúčastňuje až 250 pracovníkov sociálnych služieb pre deti a mládež, pre užívateľov drog či osoby bez domova. Behom dvoch nabitých dní sa v troch konferenčných miestnostiach vystrieda viac ako 30 príspevkov a workshopov.

Na konferencii si okrem príspevkov z celej ČR a Slovenska budete môcť vypočuť skúsenosti kolegov z Nemecka, Holandska, Talianska a Nórska.  Budete si môcť vybrať z pestrej ponuky prednášok a workshopov zameraných napr. na zamestnávanie klientov, mobilnú terénnu prácu, spoluprácu terénnych programov s políciou a školami, vzdelávacie a informačné kampane pre verejnosť, legislatívu atď.

Viac informácií a prihlášky nájdete na www.streetwork.cz/konference.