Lenka odchádza z KASPIAN-u

Od 1. marca z KASPIAN-u odchádza Lenka Lacová.

Lenka bola súčasťou priamej práce s deťmi a mládežou v teréne, riadila oblasť dobrovoľníkov, praktikantov a rozvíjala vzťahy s pomáhajúcimi inštitúciami, školami a univerzitami.

Ďakujeme za množstvo práce a energie, ktorú investovala do KASPIAN-u, detí a mladých ľudí a do nasledujúceho obdobia jej prajeme všetko najlepšie.

Koordináciu dobrovoľníkov preberá Ivana Jurkovičová. Viac informácií o ľuďoch v tíme.