Pracovná ponuka “Máška”

POŽIADAVKY:

Masa

 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti pomáhajúcich profesií;
 • minimálne dva roky praxe (aj formou dobrovoľníctva);
 • uchádzač sa nebojí výziev a verí princípom nízkoprahu;
 • pozná prostredie tretieho sektora;
 •  orientuje sa v projektovej činnosti;
 • nestratí sa v administratíve a príprave podkladov pre účtovníctvo;
 • doťahuje veci do konca;
 • vie si vo veciach urobiť poriadok a systém;
 • dobre hospodári s peniazmi;
 • dokáže spolupracovať na niekoľkých projektoch naraz;
 • je flexibilný, dynamický, rýchlo reaguje na zmeny a zvláda stres;
 • rád pracuje v malom tíme a dokáže pracovať aj samostatne.

Ak spĺňate požiadavky a zaujala vás táto ponuka, do 15. decembra 2013 na ňu môžete zareagovať tak, že vyplníte nasledujúci formulár.

fromular

TERMÍN NÁSTUPU je január až marec 2014.

PONÚKAME

 • prácu v najstaršom nízkoprahovom programe na Slovensku so stabilným postavením v treťom sektore;
 • príjemné pracovné prostredie;
 • prácu v skúsenom a akčnom tíme;
 • pohyblivý pracovný čas;
 • 5 dní dovolenky nad rámec;
 • možnosť vytvoriť si vlastný systém práce a realizovať nápady;
 • vzdelávací systém podporujúci osobný rast;
 • služobný notebook, mobilný telefón.