Pracovná ponuka “Miško”

misoPOŽIADAVKY

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti pomáhajúcich profesií;
 • minimálne tri roky praxe;
 • dobrá znalosť neziskového prostredia;
 • uchádzač, ktorý sa nebojí výziev a verí princípom nízkoprahu;
 • ktorý zvláda time management a multitasking;
 • ktorého bude baviť viesť a rozvíjať vlastný projekt;
 • ktorý je samostatný a zodpovedný;
 • má skúsenosti s fundraisingom, vyhľadávaním výziev a písaním projektov;
 • nemá problém komunikovať s partnermi z nadácií;
 • je flexibilný, dynamický, rýchlo reaguje na zmeny;
 • má aspoň základné prezentačné zručnosti;
 • vie pracovať v tíme;
 • radšej 2-krát plánuje ako raz reže;
 • dokáže systematizovať chaos;
 • zaujíma sa o novinky a “vychytávky” v odbore;
 • nebojí sa prinášať dobré veci, aj keď sú zložitejšie.

Ak spĺňate požiadavky a ponuka vás zaujala, môžete sa o ňu uchádzať do 15. decembra 2013 vyplnením nasledujúceho formulára.

fromular

TERMÍN NÁSTUPU je január až marec 2014

PONÚKAME

 • prácu v najstaršom nízkoprahovom programe na Slovensku so stabilným postavením v treťom sektore;
 • príjemné pracovné prostredie;
 • prácu v skúsenom a akčnom tíme;
 • pohyblivý pracovný čas;
 • 5 dní dovolenky nad rámec;
 • možnosť vytvoriť si vlastný systém práce a realizovať nápady;
 • vzdelávací systém podporujúci profesný rast;
 • služobný notebook, mobilný telefón.