O KASPIANE

Zábavou, podporou a zážitkom pomáhame nájsť vlastnú cestu deťom a mladým v Petržalke. Deťom ponúkame ľahko dostupné (nízkoprahové) programy. Do KASPIAN-u si môžu prísť pre radu, pomoc, za športom, alebo zábavou. Nájdu nás v klube a skateparku.

Služby, ktoré mladí ľudia môžu využiť sú bez registrácií, platieb a s dôrazom na bezpečie a odbornosť. Riešime to, čo mladých naozaj zaujíma a reagujeme na ich aktuálne potreby. Veríme najmä v ľudský prístup. Metódy sociálnej práce, neformálne vzdelávanie, preventívne, voľnočasové aktivity a participatívne projekty sú nástroje, ktorými mladým pomáhame rásť. Sme najstarším nízkoprahovým programom na Slovensku. Svoje skúsenosti posúvame ďalej. Trénujeme a vzdelávame záujemcov, dávame priestor dobrovoľníkom aj študentom v praxi.

Poslanie

KASPIAN zlepšuje životy detí a mladých cez ľahko dostupné programy. Pomáhame pomocou sociálnej práce, voľnočasových, participatívnych a preventívnych aktivít ako aj vzdelávaním.

Vízia

Chceme, aby sa všetky deti a mladí ľudia zdravo vyvíjali v bezpečnom prostredí s podporou ich komunity a aby rozumeli, že nesú zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.

Hodnoty

Sme profesionálni aj transparentní, no v prvom rade si zachovávame ľudský prístup. Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka. Aj keď možno nesúhlasíme s rozhodnutiami ľudí, ktorým sa venujeme, akceptujeme ich. Reagujeme na ich aktuálnu situáciu a potreby. Sme flexibilní pri poskytovaní pomoci, no stabilní v hodnotách, ktorými sa riadime. Je pre nás nanajvýš dôležité zachovať bezpečie a dôveru detí a mladých.

Tvoríme tím, ktorý prichádza s novými riešeniami a nebojí sa prekážok.  Najpodstatnejšie je však nevytvárať prekážky pri poskytovaní služieb deťom a mladým ľuďom.