Náš tím

zuzka     Mgr. Zuzka Milatová

Je garantom akreditácie SPODaSK na MPSVaR SR. Pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, trénerka vo vzdelávaní a supervízorka. Venuje sa taktiež firemným partnerstvám, realizácii projektov a krúžkom s prvkami Montessori pedagogiky.

mob.: 0910 909 698

e-mail: zuzka@kaspian.sk

 

imageedit_10_5919710405     Mgr. Marína Bartoňová

Je štatutárnou zástupkyňou, ktorá stála pri zrode klubu KASPIAN. Venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Rozvíja spoluprácu s verejnou správou, venuje sa akreditáciám, legislatíve a strategickým dokumentom. Má na starosti praxe študentov.

mob.: 0903 584 803

e-mail: marina@kaspian.sk

 

    Mgr. Radka Babuliaková

Je pracovníčkou s deťmi a mládežou v klube. Je koordinátorkou dobrovoľníkov a nízkoprahového klubu, pomáha realizovať projekty, venuje sa fundraisingu, online komunikácii, správe stránok organizácie na sociálnych sieťach a grafike.

mob.: 0911 584 803

e-mail: radka@kaspian.sk

 

    Mgr. Michal Berta

Je terénny sociálny pracovník, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí. Je koordinátor terénnej sociálnej práce. Má na starosti správu budovy nízkoprahového klubu a skateparku, taktiež správu webstránky organizácie, pomáha realizovať projekty, venuje sa fundraisingu a vypomáha s online komunikáciou.

mob.: 0911 484 803

e-mail: michal@kaspian.sk

 

     Mgr. Silvia Ilavská

Je terénnou sociálnou pracovníčkou, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí. Je koordinátorkou komunitných aktivít, pomáha realizovať projekty, venuje sa fundraisingu a má na starosti prenájmy priestorov nízkoprahového klubu.

mob.: 0911 500 276

e-mail: silvia@kaspian.sk

 

Mgr. Alica Hovorková

Je psychologička a venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Má na starosti hospodárenie organizácie, vedenie administratívy a tvorí finančné správy.

mob.: 0910 659 127

e-mail: alica@kaspian.sk

 

mato     Mgr. Martin Simon

Je externým zamestnancom organizácie. Je lektorom, pomáha v rozvoji jednotlivcov a tímov najmä formou supervízie a strategického plánovania. V KASPIAN-e bol riadnym zamestnancom a štatutárnym zástupcov v rokoch 2008 až 2015.

e-mail: martin@kaspian.sk