Náš tím

zuzka     Mgr. Zuzka Milatová

Je garantom akreditácie SPODaSK na MPSVaR SR, momentálne na materskej dovolenke. Pracovala ako terénna sociálna pracovníčka, trénerka vo vzdelávaní a supervízorka. Rozvíjala spoluprácu s verejnou správou, venovala sa akreditáciám, legislatíve a strategickým dokumentom.

e-mail: zuzka@kaspian.sk

 

imageedit_10_5919710405     Mgr. Marína Bartoňová

Je staro-novou posilou v tíme. Stála pri zrode klubu KASPIAN a momentálne sa k nám vrátila po materskej dovolenke. Venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Rozvíja spoluprácu s verejnou správou, venuje sa akreditáciám, legislatíve a strategickým dokumentom a taktiež zastáva funkciu štatutárnej zástupkyne. Hľadá alternatívne zdroje financovania a má na zodpovednosti fundraising.

mob.: 0903 584 803

e-mail: marina@kaspian.sk

 

    Mgr. Radka Babuliaková

Je sociálnou pracovníčkou, venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Je koordinátorkou dobrovoľníkov a administratívnou posilou, pomáha realizovať projekty, venuje sa fundraisingu a vypomáha s online komunikáciou.

mob.: 0911 584 803

e-mail: radka@kaspian.sk

 

    Mgr. Michal Berta

Je terénny sociálny pracovník, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí. Je administratívnou posilou, pomáha realizovať projekty, venuje sa fundraisingu a vypomáha s online komunikáciou.

mob.: 0911 484 803

e-mail: michal@kaspian.sk

 

     Mgr. Klaudia Hrbatá

Je terénnou sociálnou pracovníčkou, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí. Má na starosti hospodárenie organizácie, vedenie administratívy a tvorí finančné správy.

mob.: 0910 659 127

e-mail: klaudia@kaspian.sk

 

    Mgr. Tomáš Peštuka

Venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube a v rámci výkonu terénnej sociálne práce.

e-mail: tomas.p@kaspian.sk

 

sona     Mgr. Soňa Hacajová

Je staro-novou posilou v tíme, štatutárnou zástupkyňou a venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Má na starosti firemné partnerstvá, pomáha realizovať projekty a fundraising.

mob.: 0910 971 887

e-mail: sona@kaspian.sk

 

mato     Mgr. Martin Simon

Je externým zamestnancom organizácie. Je lektorom, pomáha v rozvoji jednotlivcov a tímov najmä formou supervízie a strategického plánovania. V KASPIAN-e bol riadnym zamestnancom a štatutárnym zástupcov v rokoch 2008 až 2015.

e-mail: martin@kaspian.sk