OKO – Objav kompetencie online

Práca s deťmi a mládežou vie byť makačka, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať. Vieme o tom svoje. Rozhodli sme sa, že chceme vyzdvihnúť to, čo sa pri tejto činnosti učíme.

facebook_graph_story (1)

Zahrajte sa online hru OKO (www.objavkompetencieonline.sk) a zistite, ako by ste vo virtuálnej stáži v práci s deťmi a mládežou obstáli vy. Riešenie a anylýza problémov, či zvládanie záťažových situácií? Zistite, čo sú vaše silné stránky. Takéto skúsenosti ocení nie len váš zamestnávateľ…:)

CHCEM SI ZAHRAŤ

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.