Správa z vykonávania zbierky

31. 8. 2015 sme v blízkom okolí KASPIAN-u vykonávali verejnú zbierku. Viac informácií sa dočítate v Záverečnej správe.

Našu činnosť a aktivity s deťmi a mládežou môžete podporiť aj teraz:

Ďakujeme.