Publikácia Streetwork! Dobrá praxe 2015, aj s dvoma našimi príspevkami

Prečítajte si zaujímavé skúsenosti z práce v nízkoprahových sociálnych služieb, ktorú vydala Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS):

Dobra praxe 2015 (ČAS)

Dobrú prax z KASPIAN-u nájdete v článku Lenky Lacovej – Participácia ako netradičný model práce s mládežou na Slovensku (str. 31) a v článku Juraja Bobulu a Martina Simona – Firma ako darca? To rozhodne nie!