Mesačné archívy: október 2014

Seminár o terénnej sociálnej práci s mládežou

V piatok 7.11.2014 sme zorganizovali seminár o terénnej sociálnej práci s mládežou, ktorý viedli Anniken Sand a Monica Island z Nórska.

Anniken

Monica Hoen

Viac o rečníčkach.

Cieľom semináru bolo poskytnúť účastníkom teoretické vedomosti a informácie v kombinácii s praktickými príkladmi a cvičeniami. Seminár počítal s aktívnymi účastníkmi a skupinovou prácou.

Prezentované témy seminára:

Terénna sociálna práca v Nórsku – vývoj a súčasný stav
Skorá intervencia – prečo je dôležitá?
Dobrá prax v terénnej sociálnej práci? Čo funguje a čomu sa radšej vyhnúť?
Ako a prečo zaznamenávať a dokumentovať svoju prácu?
Budovanie vlastnej organizácie a pevných pracovných vzťahov s inými inštitúciami

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

320x100b_72dpi

 

Ďakujeme

Abeceda nízkoprahu má ďalších absolventov

Vzdelávanie, ktoré sprevádza metodikou nízkoprahových programov a rozvíja kompetencie v práci s deťmi a mládežou má nových absolventov.  14. decembra sme uzavreli v poradí už tretie vzdelávanie.

Abeceda nízkoprahu je vzdelávanie, ktorého témy sú prezentované v plnej interakcii lektorov a účastníkov, vždy s praktickou skúsenosťou a osobnými konzultáciami.

Abeceda nízkoprahu je tiež:

  • akreditované vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR,
  • vzdelávanie o efektívnych nástrojoch práce s deťmi a mladými ľuďmi,
  • vzdelávanie o využiteľnosti princípov nízkoprahových programov,
  • interaktívne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou,
  • vzdelávanie určené profesionálnym pracovníkom s deťmi a mládežou, mládežníckym vedúcim, dobrovoľníkom pôsobiaci v oblasti, študentom a ďalším.

Viac informácií o ďalšom vzdelávaní Abeceda nízkoprahu s možnosťou prihlásiť sa nájdete tu

Aktuálne vzdelávanie prebiehalo v mesiacoch november a december  bolo  podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

320x100b_72dpi

Abecedu nízkoprahu tiež podporili Johnson Controls, Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, Bratislavský samosprávny kraj.

Ďakujeme.