Mesačné archívy: december 2014

Prajeme vám pohodové Vianoce a šťastný rok 2015

Priatelia,

ďakujema vám za priazeň, podporu a snahu, ktorou nám pomáhate napĺňať našu víziu. Ďakujeme za všetko, čo sa podarilo v prospech deti a mladých ľudí v Petržalke aj na Slovensku. Nezabudnite na oddych, načerpajte silu a užite si prichádzajúce sviatky. ;)

Tím KASPIAN

Abeceda nízkoprahu má nových absolventov

Vzdelávanie, ktoré sprevádza metodikou nízkoprahových programov a rozvíja kompetencie v práci s deťmi a mládežou má nových absolventov.  14. decembra sme uzavreli v poradí už tretie vzdelávanie.

Abeceda nízkoprahu je vzdelávanie, ktorého témy sú prezentované v plnej interakcii lektorov a účastníkov, vždy s praktickou skúsenosťou a osobnými konzultáciami.

Abeceda nízkoprahu je aj:

  • akreditované vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR,
  • vzdelávanie o efektívnych nástrojoch práce s deťmi a mladými ľuďmi,
  • vzdelávanie o využiteľnosti princípov nízkoprahových programov,
  • interaktívne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou,
  • vzdelávanie určené profesionálnym pracovníkom s deťmi a mládežou, mládežníckym vedúcim, dobrovoľníkom pôsobiaci v oblasti, študentom a ďalším.

Viac informácií o ďalšom vzdelávaní Abeceda nízkoprahu s možnosťou prihlásiť sa nájdete tu.

Aktuálne vzdelávanie prebiehalo v mesiacoch november a december  bolo  podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

320x100b_72dpi

Abecedu nízkoprahu tiež podporili Johnson Controls, Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, Bratislavský samosprávny kraj.

Ďakujeme.