Mesačné archívy: január 2015

V januári sme ukončili projekt Iuventy

V januári sme ukončili asi trojmesačný grantový projekt z Iuventy, vďaka ktorému sme zrealizovali šasť aktivít konferencie MY STREET, zakúpili kameru a notebook,  testovali program evidencie služieb PES a realizovali pracovné stretnutia. Za podporu ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

logo MSVVAS SR

 

Výjazd s dobrovoľníkmi

Od 23. do 27. januára sme boli aj s našimi dobrovoľníkmi v Hrabovskej doline.  Cieľom pobytu bolo zhodnotiť uplynulý rok, naplánovať ďalšie aktivity s deťmi a mladými v KASPIANe a podporiť vzájomnú spoluprácu.

Tento projekt sme mohli zrealizovať vďaka podpore z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďakujeme.

Absolvujte s nami vzdelávanie v PR a fundraisingu

Od 12. do 14. februára s nami môžete absolvovať vzdelávanie Abecedy Nízkoprahu v PR a fundraisingu (získavaní zdrojov).

Obsahom vzdelávania budú:

  • cesty k zdrojom,
  • metodika tvorby projektov,
  • média,
  • komunikácia prostredníctvom internetu a
  • tvorba mediálneho výstupu.

Cena trojdňového vzdelávania (cca 40 hodín) je 25 € .

Vzdelávanie sa zrealizuje v Bratislave a jeho úspešní absolventi získajú certifikát.

Témy Abecedy nízkoprahu sú typické interakciou medzi lektormi a účastníkmi, s dôrazom na praktickú skúsenosť.

prihlas_sa