Mesačné archívy: február 2015

Strategické plánovanie

Zamýšľať sa nad minulosťou, reflektovať súčasný stav a pokúšať sa načrtnúť fungovanie KASPIAN-u do nasledujúceho obdobia sa budeme snažiť od 23. do 25. februára s Dankou Liskovskou.

Ospravedlňte prosím našu absenciu a pozastavený chod programov počas týchto dní. Ďakujeme.

Konferencia Terénne a nízkoprahové programy 2015

Česká asociace streetwork, o.s. v spolupráci s CEKAS pri NVF, o.p.s. pripravuje v rámci projektu “Streetwork v Evropě” (číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00230 OPLZZ ESF) celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

“Terénní a nízkoprahové programy 2015 – Sociální práce jako péče o důstojnost člověka”.

Konferencia sa koná v dňoch 26. a 27. marca 2015 v Prahe, pravidelne sa jej zúčastňuje až 250 pracovníkov sociálnych služieb pre deti a mládež, pre užívateľov drog či osoby bez domova. Behom dvoch nabitých dní sa v troch konferenčných miestnostiach vystrieda viac ako 30 príspevkov a workshopov.

Na konferencii si okrem príspevkov z celej ČR a Slovenska budete môcť vypočuť skúsenosti kolegov z Nemecka, Holandska, Talianska a Nórska.  Budete si môcť vybrať z pestrej ponuky prednášok a workshopov zameraných napr. na zamestnávanie klientov, mobilnú terénnu prácu, spoluprácu terénnych programov s políciou a školami, vzdelávacie a informačné kampane pre verejnosť, legislatívu atď.

Viac informácií a prihlášky nájdete na www.streetwork.cz/konference.

Dve percentá sú znova aktuálne

Vlani sme vďaka vašej podpore z dvoch percent získali približne 4000 €, ktoré sme využili na prípravy súvisiace s rekonštrukciou väčších priestorov KASPIANu. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo:

  • vypracovať projektovú dokumentáciu,
  • fundraisingový plán,
  • príslušné povolenia potrebné na rekonštrukciu,
  • osloviť a zmapovať prípadných realizátorov rekonštrukcie.

Okrem bežnej činnosti budeme pokračovať v získavaní zdrojov na začatie a realizáciu úprav “nového” priestoru, preto aj ďalšie financie získané z 2% použijeme na tento účel. Budeme radi, keď nás v tomto úsilí podporíte. Očakávame, že úspešná obnova a spustenie činnosti na Furdekovej ulici bude mať dopad na 500 detí a mladých ľudí ročne.

Vyberte si z nasledujúcich možností, ktoré zodpovedajú Vašej situácii a pokračujte podľa príslušného návodu:

A. zamestnanec

B. fyzická osoba (daňové priznanie podávate sami)

C. právnická osoba

V prípade potreby Vám s poukázaním dvoch percent z dane radi pomôžeme. Dajte nám vedieť.

 

Identifikačné údaje:

Názov: KASPIAN

Sídlo: Ambroseho 15, 85102 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42129681
Ďakujeme

Plagát alebo leták na stiahnutie