Mesačné archívy: marec 2016

Školenie s IOM-om – International Organisation for Migration

Zajtra sa v priestoroch KASPIAN-u na Ambroseho 15 uskutoční odborné školenie organizované pobočkou medzinárodnej organizácie IOM na Slovensku.

Za možnosť realizácie školenia ďakujeme Nadácii otvorenej spoločnosti.

Projekt „Spoločne za toleranciu“ bol podporený sumou 4.338,44 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu„Spoločne za toleranciu“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.

 osf-eea-loga