Mesačné archívy: december 2016

Ďalším projektom k svetu bez predsudkov

Tento rok sme sa v rámci projektov výrazne zamerali na tému práce s predsudkami, prevenciu diskriminácie, rasizmu a extrémizmu. Výzvy s touto tematikou rašili ako huby po daždi, za čo “vďačíme” spoločenskej situácií (nie len) na Slovensku. Prečo sme sa do toho pustili? Lebo:

  1. Deti a mladí ľudia, ktorí využívajú naše služby s týmito témami pravidelne a opakovane prichádzali.
  2. Stretávali sme sa aj s extrémne vyhranenými postojmi a názormi.
  3. Chceli sme predchádzať potencionálnemu konfliktu, či nebezpečenstvu.
  4. My sami sme sa v týchto témach necítili isto, chýbali nám informácie.
  5. Chceli sme si urobiť prehľad v tom, ako s tým pracovať.
  6. Zaujímalo nás to.

Je koniec roka a trúfame si konštatovať, že téma už nie je natoľko horúca ako bola pred rokom – rokom a pol. Hoci občas ešte zavadíme v debatke pri futbálku alebo pri hrách o nejakého “teroristu”, deti a mládež sa vrátili ku svojim každodenným radostiam a starostiam.

V rámci projektu podporeného Radou vlády pre prevenciu kriminality sme trochu mapovali, ako to tie decká vlastne majú. Treba uznať, že robiť mapovanie a porovnávanie výsledkov pred a po projekte v rámci našich nízkoprahových programov sa ukázalo ako trochu ambiciózne. Chcieť, aby vám deti a mladí ľudia vyplnili dotazník je jedna vec, ale chcieť to od nich znova s odstupom niekoľkých mesiacov a chcieť to od tých istých, sa nie vždy podarí. Každopádne, niečo sme sa dozvedeli.

Dozvedeli sme sa, že väčšina detí a mladých ľudí, ktorí využívajú naše programy nepozná základné ľudské práva. Bolo pre nich ťažké ich opísať, resp. vysvetliť. Často si nevedeli spomenúť ani len na príklad (keď áno, tak skoro vždy išlo o slobodu prejavu…:)). Preto sme sa rozhodli priblížiť im základné ľudské práva. Nech ich majú na očiach, nech poznajú viac príkladov. Kvôli sebe, aj kvôli svojmu okoliu. Aby sa informácie o ľudských právach dostali aj “do terénu”, urobili sme o tom aj brožúru a rozdávali ju. V klube sme zavesili plagát s kódexom detských práv. Pri jeho tvorbe nám pomáhali deti, ďakujeme!

do blogu_tumblr

Nadviazať na tému predsudkov, extrémizmu či rasizmu je výzva, keď často súčasná mládež tieto pojmy ani nepozná. A výraz “proti ľudským právam” vlastne tiež nefunguje, keďže ich nepoznajú, takže sme začínali od piky. Pokračujeme však ďalej a veríme, že téma s ukončením projektu nevyhasne. Ešteže máme ten plagát.

Veľkou oporou pri otváraní týchto náročných tém boli pre nás dobrovoľníci zo zahraničia, ktorí u nás pôsobia v priamej práci s deťmi v klube. Je skvelé, keď sa snažíte riešiť témy, ktoré sú geograficky vzdialenejšie a zrazu tu máte človeka práve z tejto krajiny. Počas trvania projektu sme pracovali s piatimi takými dobrovoľníkmi. Jeden dobrovoľník z Nemecka, dve dobrovoľníčky z Talianska a dve z Grécka.

Všetkým, ktorí na projekte participovali ďakujeme!

Tím KASPIAN.

*Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.