Skatepark s novým náterom

Koncom apríla sme s mladými pomocníkmi natreli prekážky v skateparku a pripravili ho tak na začínajúcu sezónu.

Okrem mladých pomocníkov, ďakujeme za podporu Centru pre filantropiu.