V januári sme ukončili projekt Iuventy

V januári sme ukončili asi trojmesačný grantový projekt z Iuventy, vďaka ktorému sme zrealizovali šasť aktivít konferencie MY STREET, zakúpili kameru a notebook,  testovali program evidencie služieb PES a realizovali pracovné stretnutia. Za podporu ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

logo MSVVAS SR