Verejná zbierka

Verejná zbierka KASPIAN-u bola zapísaná do registra zbierok informačného systému verejnej správy pod číslom 101-2015-080102.

Trvanie zbierky je od 19.9.2015 do 26.9.2015. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava nadobudlo právoplatnosť 10.9.2015.