Všetkým deťom, všetko najlepšie!

Decká, k dnešnému sviatku vám želáme, aby sa vám darilo realizovať svoje sny, nadväzovať skutočné kamarátstva, robiť správne rozhodnutia a riešiť to, s čím nie ste spokojní. Nech sú vám k tomu dospelí prostriedkom a nech ich nie je málo. Veselý deň detí.