Výjazd s dobrovoľníkmi

Od 23. do 27. januára sme boli aj s našimi dobrovoľníkmi v Hrabovskej doline.  Cieľom pobytu bolo zhodnotiť uplynulý rok, naplánovať ďalšie aktivity s deťmi a mladými v KASPIANe a podporiť vzájomnú spoluprácu.

Tento projekt sme mohli zrealizovať vďaka podpore z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďakujeme.