Výzva na predloženie ponuky – akreditované vzdelávanie

V rámci projektu Učíme sa byť lepší z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce vyzývame záujemcov –

poskytovateľov akreditovaného vzdelávania na predloženie cenovej ponuky .

Ponúknutý kurz musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • Kurz je akreditovaný
  • Kurz sa venuje téme: Supervízia v pomáhajúcich profesiách
  • Kurz sa uskutoční do 30. 11. 2014

Termín uzavretia výberu dodávateľa – január 2014.

program_Swiss-SK_80x210.indd

Ďakujeme