Zapojili sme sa do Štrukturovaného dialógu

Zapojili sme sa do projektu Štrukturovaného dialógu a rozprávali sme sa s mladými ľuďmi aj s našimi dobrovoľníkmi o tom, čo potrebujú na to, aby žili spokojný a úspešný život. Podarilo sa nám vyspovedať 5 mladých ľudí a 12 dobrovoľníkov. Zároveň sme na našej facebook stránke zdieľali online dotazník, ktorí mohli vyplniť ďalší respondenti.

Ďakujeme Rade mládeže Slovenska za zaujímavú skúsenosť. Tešíme sa na výstupy! :)