Zahraj si OKO

OKO alebo Objav Kompetencie Online je edukačná hra dostupná na internete pre každého.  Prostredníctvom nej sa sami môžeme vzdelávať v rôznych oblastiach, ktoré sú blízke deťom, rodičom, dobrovoľníkom, ale aj širokej verejnosti. Človek si takto v modelových situáciách volí možnosť, ako by pravdepodobne reagoval. Výsledkom je potom rozvojová spätná väzba a odkaz na doplňujúce informácie a overené zdroje k téme.

 

S vývojom tejto hry sme pôvodne začali už v roku 2015. Na začiatku sme chceli priblížiť študentom, dobrovoľníkom a podporovateľom prácu s mládežou. Dnes sa s toho stal úspešný koncept na priblíženie rôznych aktuálnych tém, ktoré sa týkajú našej práce. Postupne sme rozširovali jej obsah o nové simulácie a epizódy. Tie sú aktuálne štyri. V priebehu ich tvorby sme spolupracovali s partnermi ako je Slovenský skauting, Inex Slovakia a Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, Luducrafts a IPčko.

 

Prvá epizóda – dobrovoľník vznikla ako nástroj na šírenie myšlienky dobrovoľníctva a benefitov spojených s prácou s mládežou. V tejto epizóde si hráč môže zahrať hru z pohľadu pracovníka v práci s deťmi a mládežou, kde si môže otestovať a overiť svoje zručnosti a schopnosti v simulácii konkrétnych a reálnych situáciách.

 

V roku 2016 sme vytvorili druhú hernú epizódu – koordinátor projektu, kde hráč rieši napríklad situácie pri organizovaní akcií ako sú turnaje či výlety pre deti a mládež. Epizóda je teda zameraná na rozvoj organizačných zručností, projektové riadenie a kritické myslenie.

 

V roku 2018 sme sa zamerali aj na rodičov a dospelých, pracujúcich s deťmi a mládežou, ktorým sme priniesli vzdelávaciu hru – rozprávajme sa o alkohole. Obsahom tejto epizódy sú situácie, s ktorými sa možno stretnúť v bežnom živote, ako sú rodinné oslavy, stretnutie opitého suseda, či bezdomovca, ale aj situácie, keď tínedžer príde domov pod vplyvom alkoholu. 

 

Posledným rozšírením bola štvrtá epizóda zameraná na tému – bezpečnosti na internete. Vytvorením tejto epizódy sme reagovali na to čo denne vidíme – stretávame sa s tým, že ľuďom chýbajú informácie, často veria rôznym hoaxom, alebo internet negatívnym spôsobom ovplyvňuje ich životy.  Fungovanie na internete môže byť rozvojové, ale aj patologické. Jedná sa predovšetkým o aktivity na sociálnych sieťach, publikovanie rôzneho obsahu a osobných informácií, hoaxy, nadväzovanie kontaktu s cudzími ľuďmi alebo kyberšikanu. Predovšetkým rodičia a pracovníci s mládežou si takto cez hru môžu overiť svoje vedomosti a kompetencie v tejto téme a môžu získať zaujímavé informácie a zdroje, ale aj nové podnety ako v situáciách  spojených s používaním internetových technológií reagovať.. 

 

Hru možno nájsť cez web KASPIAN-u alebo priamo na webstránke https://www.objavkompetencieonline.sk/. Prípadne aj na FB stránke organizácie. Cez zadanie do vyhľadávača objav kompetencie online.

 

Aktuálne pripravujeme podklady na rozšírenie štvrtej epizódy. Pri spracovávaní hry sme zistili, že je veľmi dôležité rozdeliť hru o internete podľa veku. Nielen preto, že deti a mladí ľudia v rôznych vekových obdobiach “fungujú” s internetom iným spôsobom, ale aj preto, lebo práca s rôznymi vekovými skupinami si vyžaduje inú formu komunikácie. Keďže dnes bežne už 3- ročné deti majú kontakt s teléfonmi/PC a internetom, je rozsah témy obrovský. Prvá časť štvrtej epizódy je preto zameraná na deti do 10 rokov. Na rozšírení o podkapitoly, kde by sa simulácie obohatia o vekové kategórie 11-15 rokov a 16 rokov a vyššie sa už usilovne pracuje, hľadáme sponzora na zafinancovanie programátora hry.

 

Touto cestou chceme podporiť rodičov a pracovníkov s mládežou, aby boli otvorení a hovorili s deťmi a mladými aj o témach v ktorých sa nie vždy cítia byť doma, lebo to, čo môžeme robiť v prevencii patologických javov všetci, je zaujímať sa o svet detí a mladých a komunikovať s nimi o veciach, ktoré ich zaujímajú a ktorými žijú.

 

A na záver trochu aktuálnej štatistiky:

Štatistika hry 2021          Počet odohraných hier          Počet úspešne dokončených hier

1. koordinátor                                 4550                                             1721

2. dobrovoľník                              11075                                             5446

3. alkohol                                         876                                                371

4. internet                                      1426                                                688

Spolu                                           17927                                              8226