2001 – 2002

Spolupráca s českým nízkoprahovým programom PVC Blansko. Identifikácia KASPIAN-u s princípmi a metodikou nízkoprahových programov pre deti a mládež.