2005 – 2006

Vydanie prvej publikácie na Slovensku “Nízkoprahové programy pre deti a mládež – úvod do problematiky”. Zrekonštruovanie skateparku  v Petržalke.