2007 – 2008

KASPIAN od 31.12.2007 ako samostatné občianske združenie. Spoluorganizátor prvej Medzinárodnej konferencie nízkoprahových programov pre deti a mládež a  spoluzakladateľ Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež.