2011 – 2012

Rekonštrukcia skateparku. Založenie tradičného komunitného podujatia PIK-NIK.