2014 – 2015

Posilnenie oblasti dobrovoľníctva a získanie akreditácie na vydávanie potvrdení D-zručnosti pre zamestnanie. Začiatok rekonštrukcie nových priestorov na Furdekovej ulici.