Výlety, zábava a letné zážitky

Nadácia pre deti Slovenka v rámci grantového programu Hodina deťom podporila projekt
„Opäť spolu v KASPIAN-e“. Vďaka tejto podpore deti a mládež z nízkoprahového klubu,
prostredníctvom letného rozvojového programu, čaká leto plné rozmanitých aktivít a výletov.
Okrem toho, budú pre ne pripravené aj zábavné a náučné experimenty, kde budú môcť
uspokojiť svoju zvedavosť.
A to nie je všetko! Deti a mládež si budú môcť vycibriť kulinárske zručnosti, či vedomosti
z rôznych oblastí prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
V rámci tohto projektu nezabúdame ani na našich dobrovoľníkov a zamestnancov, ktorí si
svoje kompetencie a schopnosti budú môcť zhodnotiť prostredníctvom sérii supervízií či
metodických intervízií.

Ďakujeme za podporu!