Hľadáme finančného manažéra

Náplň práce spočíva v realizácii činností súvisiacich s finančnou a personálnou agendou. To zahŕňa spoluprácu s externou účtovníckou firmou, pripravovanie podkladov pre spracovanie účtovníctva a miezd, ako aj kontrolu výstupov od účtovníkov. Okrem toho je súčasťou práce evidencia faktúr a výdavkov, realizácia platieb v spolupráci s koordinátormi projektov a správa finančnej agendy jednotlivých projektov. Medzi ďalšie typické úlohy patrí príprava finančných správ a analýz pre vedenie združenia, komunikácia s inštitúciami a donormi, plánovanie a komunikácia finančných potrieb združenia a stretnutia s koordinátormi projektov na plánovanie platieb a výdavkov.

Pracovná doba je flexibilná s preferenciou na prácu v doobedňajších hodinách, pričom plánovaný rozsah práce je na 50% úväzok.

Viac informácií nájdete TU.