Prevenčné workshopy na školách

Workshopy na školách sú zamerané na prevenciu konzumu návykových látok, predovšetkým na prevenciu konzumu alkoholu, keďže sa jedná o najrozšírenejšiu návykovú látku medzi mladými v tomto rizikovom veku. Prevenčné workshopy sú súčasťou programu Rozumne, ktorý je podporovaný spoločnosťou Heineken Slovensko. Program Rozumne je vybudovaný v zmysle harm-reduction. Jeho obsah sa dá flexibilne prispôsobiť jednotlivým ročníkom a stupňom. Jadrom workshopu je sprostredkovanie prevenčných informácií o alkohole, jeho účinkoch a možných negatívnych následkov pre život dospievajúceho človeka a to formou interaktívnych aktivít.

Súčasťou workshopu je simulácia stavu pod vplyvom alkoholu prostredníctvom špeciálnych okuliarov. Tie sú využívané v rámci krízovej situácie, kedy členovi partie pod vplyvom príde nevoľno až odpadne. Účastníci si tak na vlastnej koži môžu vyskúšať, či by boli schopní pomôcť. Touto aktivitou sa taktiež zdôrazňuje potreba tzv. čistej mysle. Prehĺbenie informovanosti a podpory prevencie bude zabezpečené formou spätnej väzby a diskusií v priebehu a po jednotlivých aktivitách. Žiaci tak získajú vedomosti a zručnosti, ktoré im napomôžu v riešení krízovej situácie, s ktorou sa môžu v ich živote stretnúť. Workshop sa zameriava na rozvoj kritického myslenia v súvislosti s drogovou problematikou.

Pre nižšie ročníky máme k dispozícii aj chemický pokus s touto látkou pod vedením Braňa Jobusa. Pokusom chceme poukázať na vlastnosti alkoholu a tým priblížiť jeho negatívne účinky na organizmus človeka. Žiaci budú do jeho realizácie priamo zapojení, aby pochopili, že to nie je len nápoj pre dospelých, ale aj chemická látka.

Klasický formát pre vyššie ročníky trvá 2x 45min. Workshop s Braňom 1x 45min.
Doteraz sme spolupracovali s 10 školami a workshopov sa zúčastnilo 762 žiakov a študentov.

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

mob.: 0911 484 803

e-mail: michal@kaspian.sk