40 rokov cvičenia: Cesta k zdraviu a pohode

U nás to žije, aj keď decká odídu.

Klub KASPIAN nevyhľadávajú len deti z ulice. Máme svoje SENIORKY!

 

Známe oldies? Áno. Rozličné typy tréningov? Áno. Psychohygiena? Zaručená.

Už je to nejaký čas, čo skupina cvičiteliek rozozvučnieva v podvečerných hodinách naše priestory. Aké tajomstvá sa ukrývajú za dlhými rokmi cvičenia pre telo aj dušu? O neobvyklých začiatkoch nám porozprávala vedúca skupiny, pani Ing. Věra Gersová.

 

Jej vzťah k cvičeniu začal už v detstve, kedy kvôli zdravotným problémom začala navštevovať pravidelné nápravné cvičenia. V Prahe, kde vyrástla, neskôr už ako matka dvoch detí začala chodiť na cvičenie „Rodičov s deťmi“ p. Berdychovej, v TJ SOKOL Malá Strana. Počas dvoch mesiacov boli práve cvičenia od p. Berdychovej impulzom k tomu, aby pani Věra po návrate do Bratislavy absolvovala cvičiteľské kurzy „Rodičia a deti a zdravotná telesná výchova“.

Potom, spoločne s tretím dieťaťom, začala cvičiť s rodičmi a deťmi pod TJ Matador a neskôr pod TJ Starý Háj, kde ako pomocní cvičitelia pomáhali aj starší súrodenci. Súčasťou tohto cvičenia s deťmi bolo na záver cvičenie s dospelými – deti si vtedy kreslili.

 

Deti nám postupne vyrástli a my sme v cvičení pokračovali“, spomína pani Věra. „V cvičení pokračujeme, striedame 5 Tibeťanov, Kalanetiku, Pilates, Jógu, cvičenie s overbalmi, gumou a ďalšie. V podstate cvičíme spolu už viac ako 40 rokov. Ja cvičím bez nároku na odmenu, podnikám v organizácii kurzov risk manažmentu a dievčatá sa skladajú len na úhradu priestoru. Trúfam si tvrdiť, že sa na cvičení máme všetky rady, je nám spolu dobre a tešíme sa na ďalšie a ďalšie cvičenia.

Aj my v KASPIAN-e môžeme potvrdiť, že už na prvý pohľad je jasné, že toto úžasné zoskupenie spájajú nielen spoločné záujmy a motivácia, ale aj optimizmus a veľký príval pozitívnej energie. Preto našim milým cvičiteľkám prajeme minimálne 40 ďalších úspešných rokov. Robíte to dobre!